Over ons

In ons gezinshuis zijn wij, Jaap (1983) en Janneke (1985), de vaste opvoeders. Wij wonen met ons gezin met eigen-, pleeg- en gezinshuiskinderen. We zijn bezig met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwbouwhuis, met daarnaast een opvang voor jonge moeders met hun kindje. Wij bieden jonge moeders professionele begeleiding. Wij verlenen verschillende stadia van opvang. Elke moeder ontvangt maatwerk in de wijze van begeleiding die wenselijk is.

Janneke is werkzaam geweest als jeugdverpleegkundige binnen een Centrum voor Jeugd en Gezin. Ze is SKJ geregistreerd en heeft veel ervaring met jong ouderschap en het jonge kind. Jaap is werkzaam bij een woningcorporatie en heeft daar diverse functies bekleed, van de financiële administratie tot een leidinggevende functie. Hij heeft veel ervaring met projecten.

Het gezinshuis is gevestigd in een gezellig dorp in de randstad. Er zijn goede verbindingen met het openbaar vervoer. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw gezinshuis met daar aan vast 4 appartementen voor de opvang van jonge moeders en hun kindje. We zijn een warm en liefdevol gezin. We zijn energiek, sportief en met humor en daadkracht. Elk kind verdient een veilig thuis en de kans op een ongestoorde ontwikkeling. Daar zetten wij ons graag voor in!

Betekenis Alas

Alas is het Spaanse woord voor ‘vleugels’. Dat symboliseert onze werkwijze: ‘op onze vleugels’, ‘onder onze vleugels’ en ‘uitvliegen’.

Op onze vleugels

Elke moeder/kind vangen wij op, op onze vleugels. Ze komen vaak uit een onrustige situatie en kunnen rekenen op een liefdevol en warm ontvangst. We bieden ze veiligheid en rust, een plek om te schuilen.

Onder onze vleugels

Vaak hebben moeders intensieve ondersteuning nodig bij het zorgen voor en opvoeden van hun kind. In veel gevallen zijn ze zelf nog ‘kind’ en willen nog kind zijn. Onder onze vleugels bieden wij ze geborgenheid, ondersteuning en helpen we hen zelfstandig voor zichzelf en hun kindje te zorgen.

Uitvliegen

Als moeders in staat zijn zelfstandig te wonen, helpen we hen uitvliegen naar een eigen woning en kunnen ze zelfstandig voor zichzelf en hun kind zorgen. Mocht dit niet haalbaar zijn, helpen we hen om te zoeken naar een geschikte plek om te wonen.