Doelgroep

In gezinshuis Alas wonen 2 pleegkinderen met een gezinshuisindicatie. Daarnaast is er deeltijd een pleegkindje dat regelmatig de weekenden en vakanties komt.

Naast het woonhuis is een opvang voor jonge moeders en hun kindjes. Er zijn 4 appartementen waar moeders kunnen wonen en begeleiding ontvangen.
Deze moeders zijn doorgaans belast met bijvoorbeeld een lichtverstandelijke beperking, trauma en/of persoonlijkheidsproblematiek.

De opvang is gericht op moeders die zwanger zijn of net bevallen. Onze kracht is dat we veel ervaring hebben met pasgeboren baby’s, waardoor we deze moeders intensief kunnen begeleiden bij het moederschap en de verzorging van de baby.

We bieden plekken aan moeders die gedurende het traject toewerken naar zelfstandig wonen. Er wordt gezamenlijk een plan opgesteld, om stapsgewijs ontwikkeling door te kunnen maken en de moeders uiteindelijk zelfstandig kunnen uitvliegen. Hierbij is zowel aandacht voor de moeder-kind-relatie, als ook de persoonlijke ontwikkeling van de moeder.

Tevens bieden we observatieplekken, waar moeders een plek krijgen die beoordeeld worden op hun capaciteiten als moeder. Er vindt nauwe samenwerking plaats met de betrokken instanties. Om tot een goede beoordeling te kunnen komen.